Om SIMAB

SIMAB – Sotarna i Skåne är ett modernt företag med gamla anor – vi har faktiskt funnits i närmare 250 år. Vi finns till för att göra Skånes fastigheter säkrare och jobbar som vi alltid gjort: med yrkesstolthet, noggrannhet och gott humör.

Tryggt val
Certifikat-SIMAB

Miljö- och kvalitetscertifierade
SIMAB är sedan november 2001 miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001:2004 och ISO 9001-2008.

Rennit
SIMAB är certifierade  montörer av Rennits vattenavrinnings system.  

SSR
SIMAB är medlem i Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund.

Swedac
SIMAB är certifierade av Swedac.

Swedcert
SIMAB är certifierade av Swedcert.